להתיר את הפלונטר - סדרת מפגשי היכרות עם דרך האימן - ימי רביעי בערב במעלה צביה