כל החיים מחוברים זה לזה / מירב ס.

 

כל החיים מחוברים זה לזה

כל חי וחי,

כולם חלק מזרימה אחת של חיים.

 

העץ, הצפור, הפרח,

האדמה, המיים, הרוח,

החתול, העכבר,

הכלב, הברווז,

השפרירית, הפרפר,

השמש וההר.

 

הלוויתן, כלב הים,

הצב, הלטאה, והאדם,

כולם חלק מזרימה אחת של חיים.

גם חוה ואדם.

 

החיים הנם נוזל חי,

הזורם בעורקים ובנימים,

של כל חי, כל חי.

עורקי וערוצי הנחל,

שבאדמה, בגוף.. ביחד.

 

דע וזכור קשר זורם זה,

כבדהו והוקירהו,

כגישה ראשונית

וכיפה תפישתית.

 

אינך לבד.

אתה חלק ממערך רחב,

מארג מפואר,

של חיים הקשורים,

במרחבים עצומים,

של חיים וחיים וחיים.

 

נצור זו הידיעה,

כבדה בהתנהלותך,

חפש את הקשרים המחברים,

את רצף הדברים.

 

שאל: 'לשם מה כל זאת?'

שאל ביראת כבוד.

בתוך מערך חיים מופלא,

הנך בעל בחירה,

גורם ומניע תהליכי יצירה.

 

אחריות הנה חלק מיעודך,

תבונה חלק מעצובך.

בנה דרכי כבוד ואהבה לכל חי,

אותם עצב, משם פעל.

הייה בן או בת אדם,

יאה ליחוסך הרם.